Rüknettin Bıçaklı

1986yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi ( ODTÜ-Ankara ) Kimya Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.

Nasaş Alüminyum (Gebze)Fabrikası’nda Ar-Ge ve Kalite Mühendisiolarak görev yaptı.

Petkim Petro kimya Kompleksi YarımcaTesisleri’nde Araştırma-Tasarım ve ProjeMühendisi olarak görev yaptı.

Türk Pirelli Lastik Fabrikaları içinTam Çelik Lastik Fabrikası’nın (All Stell) kurucuekibinde görev aldı. Bu amaçla Pirelli’nin Milano’daki araştırma merkezindeve Torino’daki fabrikalarında bir yıl süre ile çalıştı. Türkiye’ye döndüktensonra fabrikanın kuruluşunu ve seri üretimini gerçekleştirme aşamalarında Kalite ve Teknoloji Mühendisi olarakgörev yaptı.

Carnaud Metal Box (CMB-Crown Cork)Metal Ambalaj Kutu fabrikasının kurucuekibinde görev aldı. Fabrika organizasyonunun oluşturulması, makinelerinMontajı ve Seri Üretime geçiş aşamalarında İmalat (vardiya) Müdürü olarak görevyaptı. Daha sonra Müşteri Teknik Servis Faaliyetlerinden, ISO 9001, ISO 14001,OHSAS18001, ISO 22000 / HACCP  yönetimsistemlerinden sorumlu Kalite Müdürüolarak görev yaptı.

İngiltere (Londra) ve Fransa (Paris)’de Yönetimve İnsan Geliştirme Programları’ na katıldı. Çok sayıda Sürekli İyileştirme-TPM / 5 S /  Kaizen- projeleri yönettive seminerleri verdi. Üniversitelerde Yönetim Sistemleri sertifika programları düzenledi.

2001 yılında Entegre Yönetim Sistemlerikonusunda faaliyet gösteren SGM(Strateji Geliştirme Merkezi)’yi kurdu. ISO 9001 / ISO 14001 / OHSAS 18001 /ISO 22000                 TS ISO 16949 / ISO 17025/ ISO50001:2011 / EN 16001 / API / TPM / İNSAN KAYNAKLARI konularında çok sayıdadanışmanlık projesi yürüttü ve seminerler verdi. Bir çok firmanın Kurumsal İyileştirme Projeleri içindanışmanlık ve seminer hizmetleri verdi (Yeniden Yapılanma ,Ciro Artışı,Tedarikçi Yönetimi ,Müşteri Sürekliliği ,Maliyet Azaltma ,Verimlilik ,EnerjiYönetimi ve Verimliliği ,Çalışan Memnuniyeti ve Bireysel Gelişim) Bir çokfirmanın yönetici adaylarına rehberlikyaparak kurumların organizasyonlarında görev alan pek çok yönetici ,lider yetiştirdi. Çok sayıda genel katılıma açık Bireysel Gelişim Seminerleri verdi (Farkındalık ,İçsel Bütünlük ,Bireysel VizyonYönetimi ,Denge ,Dualite ,Sinerji ,Empatik İletişim ,Bilgiden Bilince Geçiş,Bilinç Farkındalığı ,Gerçek Özgürlük ,Yaratıcı İnsan)

Sera Gazları ve Karbon Ticareti konularında CDM / GOLD Standartları ProjeDeğerlendirmelerini de içeren seminer faaliyetlerine katıldı.                 

( ISO 14064 / ISO 14065 )

Entegre Yönetim Sistemleri
konusunda BaşDenetçi unvanına sahip olup yurtiçi ve yurtdışı firmaların Yönetim Sistemi tetkiki ve Proje Yönetimi  faaliyetlerinde de görevler almaktadır.

2006 Aralık ayında Pozitif DönüşümYönetim Sistemleri Ltd.Şti’ nin kurucuekibinde görev aldı. Halen EntegreYönetim Sistemleri , İnsanKaynaklarının Yönetimi, Bireysel ve Kurumsal Gelişimkonularında rehberlik ,danışmanlık, eğitim ve denetim faaliyetlerini yürütmekteolup son on senedir yurt içi, yurt dışı pek çok sektörde yaklaşık 800 firma ileçalışmıştır.                                              

icon Rüknettin Bıçaklı

Ayrıntılı Bilgi İçin İletişim...
   
+90 262 414 00 74 / +90 532 675 38 03
info@pozitifdonusum.com.tr
seminer@pozitifdonusum.com.tr

 

 

 

Yönetim Sistemleri Seminer ve Danışmanlık Hizmetleri
Kalite Yönetim Sistemi (KYS)
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (İSG)
Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS)
Entegre Yönetim Sistemleri ( EYS )
İnsan Kaynakları
TPM / 5 S (Toplam Verimli Bakım)
ISO 22000 : 2005 Gıda Güvenlik Sistemi
TS / ISO 16949 Otomotiv Sektörü ( ISO 9001 / ISO 14001 / OHSAS 18001 ) Kalite Yönetim Sistemi (KYS )
ISO 50001 : 2011 Enerji Yönetim Sistemi
ISO 14064 / 1-2-3 : 2006 Sera Gazları
ISO 17025 : 2005 Laboratuvar Akreditasyonu
Anasayfa  İletişim  Atak Mail
Web Tasarım & Hosting
Atak Teknoloji